info@in-verbinding-tcb.nl | +31 625005595

Workshop NLP en hulpverlening

Tijdsduur:

2 dagdelen

Voor wie:

Jeugd- & gezinsmedewerkers, jeugd- & gezinsbeschermers,  GGZ medewerkers, ambulant begeleiders, wijkteamconsulenten, jongerenwerkers en/of anderen werkzaam in de hulpverlening.

Maximaal aantal deelnemers:

20

Kosten:

€1995,- ex btw

Opzet:

In deze interactieve workshop leren de deelnemers technieken gebaseerd op NLP, die ze bewust maken van hun eigen communicatie. Zij krijgen inzicht in hun communicatie, de respons daarop en hoe ze effectiever kunnen communiceren. Zowel met clienten, als met collega’s. De deelnemers krijgen tools waarmee ze inzicht krijgen in waar hun client nu staat, naartoe wil en wat hem/haar belemmert. Welke hulpbronnen heeft de client, welke ingezet kunnen worden om zijn/haar doel te bereiken. De deelnemers leren te luisteren, juiste vragen te stellen en oordeelloos te observeren. Hierdoor kunnen zij samen met de client de juiste interventies inzetten, waarbij de nadruk ligt op een positieve samenwerking.

Datum en tijd bekijk onze agenda

Agenda