info@in-verbinding-tcb.nl | +31 625005595

Workshop (Hoog) begaafdheid

Tijdsduur:

1 dagdeel

Voor wie:

Jeugd- & gezinsmedewerkers, jeugd- & gezinsbeschermers, GGZ medewerkers, ambulant begeleiders, wijkteamconsulenten, leerkrachten PO en VO, jongerenwerkers en/of anderen werkzaam in de hulpverlening.

Maximaal aantal deelnemers:

20

Kosten:

€995,- ex btw

Opzet:

In deze workshop leggen we in een theoretisch gedeelte uit wat wij verstaan onder (hoog)begaafdheid. We laten de verschillen tussen begaafd en intelligent zien en brengen de onderwijs- en begeleidingsbehoeften in kaart. Na de pauze leren we de deelnemers vanuit het onderwijs, hoe ze aan de hand van de taxonomie van Bloom hun lessen kunnen aanbieden aan begaafde leerlingen en leggen we het TASC-model uit. Aan de hand van dit model kunnen leerlingen direct aan de slag met hun onderzoeksvragen. Met de deelnemers vanuit hulpverlening zullen we aandacht besteden aan het belang van het ontmoeten van peers en misdiagnosen en de combinatie begaafdheid en een ontwikkelingsstoornis. Tot slot spelen de deelnemers in groepjes het spel Begaafdenbord. Hierbij lopen ze over een spelbord als een begaafd kind/jongere. Bij iedere gebeurtenis staat een reflectievraag of praktische opdracht. Alle deelnemers krijgen een hand-out van de presentatie en een deelnemerscertificaat.

Datum en tijd bekijk onze agenda

Agenda