info@in-verbinding-tcb.nl | +31 625005595

Verbindend Gezag®

Tijdsduur:

Onbekend

Voor wie:

Jeugd- & gezinsmedewerkers, jeugd- & gezinsbeschermers, ggz-medewerkers, ambulant begeleiders, wijkteamconsulenten, leerkrachten PO en VO, jongerenwerkers en/of anderen werkzaam in de hulpverlening.Jeugd- & gezinsmedewerkers, jeugd- & gezinsbeschermers, ggz-medewerkers, ambulant begeleiders, wijkteamconsulenten, leerkrachten PO en VO, jongerenwerkers en/of anderen werkzaam in de hulpverlening.

Maximaal aantal deelnemers:

Onbekend

Kosten:

Neem voor een vrijblijvende intake contact op met John de Haas Neem voor een vrijblijvende intake contact op met John de Haas

Opzet:

Bij gezinnen/begeleiders/leerkrachten die problemen hebben met kinderen die bijvoorbeeld niet naar school gaan, gewelddadig zijn, angsten hebben of drank en drugs gebruiken coachen we hoe ze Verbindend Gezag® kunnen invoeren.

Wanneer er op school een gezagsprobleem is kijken we wat samen met het team wat we kunnen doen. De interventie varieert van een incidentgerichte aanpak in een klas tot het schoolbreed intrainen van Verbindend Gezag®.

Hoe behoud je als hulpverlener of leerkracht het gezag en hoe blijf je in verbinding met het kind of de jongere die jij begeleidt? Je bent wellicht de wanhoop nabij wanneer een jongere weigert naar school te gaan, met angsten kampt, gewelddadig is of drugs gebruikt. Ook als leerkracht of als directeur van een school worstel je misschien met het gezag en kom je wellicht steeds minder toe aan datgene waarvoor je voor de klas bent gaan staan. Menig begeleider of leerkracht ervaart chronische stress. Zwijgen uit schaamte kan leiden tot een isolement. Hoe kun je een krachtige verbinding krijgen tussen ouders, hulpverlening, school en leerling? Verbindend Gezag® geeft hier een antwoord op. Binnen gezinnen, in hulpverlening en het onderwijs begeleiden wij teams en scholen vanuit het gedachtengoed van Verbindend Gezag®.

 

De naam ‘Verbindend Gezag®’ is bedacht door Eliane Wiebenga, psycholoog en systeemtherapeut. Dit gedachtengoed gaat er kort gezegd vanuit dat het bij probleemgedrag van belang is dat de relatie tussen het kind en de ouders, hulpverlener en/of leerkracht wordt hersteld. Andere benamingen zijn ‘Nieuwe autoriteit’ en ‘Geweldloos verzet’ van Haim Omer, de Israëlische hoogleraar psychologie die al zo’n twintig jaar met succes antwoorden vindt op deze vraagstukken omtrent gezag.

 

Leidend bij dit gedachtengoed is het besef dat we geen directe controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle op ons eigen gedrag en de interventies die we kunnen inzetten. Het is aan de ander om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dit betekent dat er vooral aandacht zal zijn voor de houding van de begeleiders en/of leerkracht. Pas in tweede instantie is het een indirecte manier om gedragsverandering bij de kinderen of leerlingen te bewerkstelligen. Bij de traditionele autoriteit was directe gehoorzaamheid van het kind, de jongere of de leerling een bewijs voor het hebben van gezag. Bij Verbindend Gezag® wordt geen directe gedragsverandering verwacht, maar juist een geleidelijke. Bij Verbindend Gezag® zeggen we dat het er niet om gaat om van het kind te winnen. Wel gaat het over volhouden.

 

De begeleider en/of leerkracht ontleent het gevoel van eigenwaarde en het ervaren van gezag niet langer op basis van directe gehoorzaamheid van de leerling, maar op basis van diens eigen houding en gedrag. De begeleider of leerkracht voelt zich gesteund door een supportgroep, beschikt over zelfcontrole, blijft volhouden en weet dat hij later op een geschikt moment zal terugkomen op het ongewenst gedrag van een leerling m.b.v. verschillende interventies. Een belangrijk motto is ‘Het ijzer smeden als het koud is’.

 

Ouders zijn thuis verantwoordelijk voor hun kinderen. De school is verantwoordelijk voor het functioneren van kinderen op school. De samenwerking tussen school en ouders is essentieel. We moeten elkaar aanvullen en niet langer aanvallen.

Datum en tijd bekijk onze agenda

Agenda