info@in-verbinding-tcb.nl | +31 625005595

Begeleiding vanuit gemeenten

Systemische aanpak voor gemeenten

Wat heeft deze persoon nodig om zijn of haar zelfredzaamheid te verhogen en wie kan daarbij helpen? Dat is de centrale vraag die wij stellen. School, familie, een instelling die al een goede band heeft opgebouwd, wij: met een systemische benadering activeren wij de omgeving.

Door onze brede vakkennis, uitgebreide toolkit en jarenlange ervaring kunnen wij op basis van een assessment met het gezin en betrokken instanties snel in kaart brengen op welk vlak inzet nodig is. Wij kijken over grenzen heen en geven een breed advies, waarbij wij verbindingen leggen tussen partijen en zelf ook onze rol nemen. De regie ligt steeds bij het gezin, op basis van behoefte.

Activeren en verbinden levert efficiënte en pragmatische oplossingen op, waardoor mensen weer in beweging komen. Dat doen wij door tools aan te reiken en omstandigheden te creëren waarin mensen handelingsperspectief zien. De zorgbehoefte en kosten nemen daardoor af, soms al na een eenvoudige ingreep. In sommige gevallen kunnen mensen weer geheel zelfstandig verder.

Voorbeeld: systemische benadering in de praktijk

Pieter is een slimme jongen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). School is zo’n nare plek voor hem, dat hij iedere dag letterlijk misselijk zijn dag begint. Dit gaat voor hem zo niet langer, en In Verbinding wordt ingeschakeld.

De familie wordt geholpen met informatie en advies. Pieter’s zus leert beter met hem om te gaan, zodat het contact voor hen beiden prettiger wordt. Zijn ouders worden ondersteund om een strakker schema in te voeren in het gezinsleven, waar Pieter baat bij heeft. Samen met Pieter gaan ze bovendien op zoek naar een hobby voor hem.

In overleg met de school wordt besloten om een beter passende school voor Pieter te vinden. Dat lukt, en In Verbinding begeleidt de overgang. De ‘oude’ school blijkt daarbij bereid om hem een dag per week te gast te hebben, zodat hij zijn oude vriendjes en omgeving niet op hoeft te geven.

Op de nieuwe school begeleid In Verbinding de docent, om om te gaan met ASS in combinatie met begaafdheid. Zo word Pieter niet alleen op de juiste manier begeleid, maar intellectueel ook uitgedaagd.

En daarmee lijkt alles geregeld, maar dan blijkt dat de lange dagelijkse taxirit naar de nieuwe school Pieter zeer veel stress bezorgd. In Verbinding houdt daarom niet op, maar zoekt net zolang tot ze een vaste taxichauffeur hebben gevonden die Pieter begrijpt en hem een relaxte rit kan bezorgen. Pas nu zijn alle schakels met elkaar verbonden en gaat Pieter met plezier naar school.

Training, coaching, begeleiding

Dat is slechts één verhaal. Omdat wij steeds maatwerk leveren, is ieder verhaal uniek. De rode draad is dat mensen altijd onderdeel maken van systemen: school, werk, gezin, familie, de buurt, betrokken instanties. Ook als deze systemen op het eerste gezicht niet sterk lijken, blijkt activatie vaak mogelijk door een concreet verzoek te doen en verbindingen te leggen.

Waar nodig vullen wij aan, met training, coaching en begeleiding. Dat kan voor degene met een hulpvraag zelf zijn, maar ook voor zijn of haar omgeving. Wij bieden ook trainingen aan voor hulpverleners, scholen en medewerkers van de gemeente.

Bekijk het overzicht van onze trainingen