info@in-verbinding-tcb.nl | +31 625005595

Begeleiding

Begeleiding

In Verbinding biedt zorg en begeleiding aan mensen van alle leeftijden, die behoefte hebben aan wat extra steun om zelfstandig te functioneren. In Verbinding werkt samen met gemeenten, scholen en instanties om de aangevraagde zorg in te vullen.

Verbinding leggen tussen alle partijen

Wij leggen contact met alle partijen en betrokkenen in het leven van de persoon met de hulpvraag. Door de verbinding te maken, zorgen wij voor meer structuur en onderling overleg. Zo pakken we zaken integraal aan en niet slechts bekeken vanuit één aspect van de hulpvraag. Door school, werk, gezin, instanties en buitenwereld beter op elkaar aan te laten sluiten, vergroten we de zelfredzaamheid.